Üç El Derneği Haberler

Üç El Derneğimiz, din, dil, ırk ayrımı yapmadan Dünya üzerindeki her mazlumun ve ihtiyaç sahibinin gözyaşını bir nebze olsun dindirebilmek için 2010 yılından bu yana üstün bir gayret göstermektedir. Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden Üç El

Derneği olarak bizler; hayırseverlerimizin ve yardımsever gönüllülerimizin desteğiyle yürüdüğümüz bu güzel yolda daha nice hizmetler yapmak için çalışmaya devam etmekteyiz. Yurtiçi ve Yurtdışında Aktif Olarak Hizmet Verdiğimiz Faaliyet Alanları: -Hafızlık ve İslami İlimler Eğitimi -İnsani Gıda Yardımı (Erzak, İftar, Ekmek Dağıtım vb.) -Sağlık Hizmetleri ve Desteği -Su Kuyusu Açmak (Afrika, Arakan vb.) -Kurban Kesimi (Adak, Akika vb.) -Yetim ve İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Eğitim Desteği -Sokak Hayvanlarına Gıda Yardımı -Engelli Yardımları -Eşya Yardımı

Üç El Derneği Misyonumuz hafızlık ve İslami ilimler sahasında kaliteli bir nesil yetiştirmek için gösterilen gayretlerin yanında, savaşlar, doğal afetler gibi pek çok nedenle dünyanın herhangi bir yerinde çaresiz kalmış tüm muhtaçlara sahip çıkma ilkesini misyon edinerek, emin adımlarla yürümektedir. Kısaca Misyonumuz; -Değişen dünyamızda en temel değer yargılarımızdan olan yardımlaşma bilincini yaşatmak -Toplumumuzun her kesiminden insanı sosyal sorumluluk bilinci doğrultusunda aynı çatı altında buluşturmak -Bağışçı hayırseverlerimizin desteğiyle ihtiyaçları,eşit paylaşım ilkesi doğrultusunda en etkili şekildekarşılamak -Yürüttüğümüz tüm hayır projelerinde şeffaf ve dürüst bir tavır sergilemek -Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada faaliyetlerimizi daha üst seviyelere getirmek gayesiyle çalışmalar yürütmek -Tüm yardımlaşma faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmek